GDPR

Never worry about GDPR again. Set permissions, opt-outs and auto-delete CVs after a period of time that you set.
BG GraphicBG GraphicBG Graphic
Border Image

Candidate Opt-Ins

Include data processing and hiring policies on the candidate application form. Collect candidate permissions to process data on application.

Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins

Candidate Opt-Ins

Include data processing and hiring policies on the candidate application form. Collect candidate permissions to process data on application.

Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins
Candidate Opt-Ins

Centralised Database

Rest easy knowing that all candidate information is on one centralised database for secure storage and safe management on a cloud-based platform. Manage database permissions so that you control who has access.

Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database

Centralised Database

Rest easy knowing that all candidate information is on one centralised database for secure storage and safe management on a cloud-based platform. Manage database permissions so that you control who has access.

Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database
Centralised Database

Data Retention

Set the duration for storage of candidate data, the system will automatically delete all data once the date retention period lapses.

Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention

Data Retention

Set the duration for storage of candidate data, the system will automatically delete all data once the date retention period lapses.

Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Data Retention
Border Image
Border Image

Hiring Can Be Easy!

Let us show you how.

Success!

We have received your details.
One of our team will be in touch to schedule a time for a demo.

Flip it!
Something went wrong while submitting the form.
Please try again or refresh the page and try again.

Rekrutacja może być prosta!

Pozwól nam pokazać Ci jak!

Sukces!

Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
Jeden z członków naszego zespołu, niebawem się z Tobą skontaktuje w celu ustalenia najlepszego terminu prezentacji.

ERROR!
Coś poszło nie tak podczas przesyłania Twojego formularza. Proszę przeslij go ponownie lub odśwież stronę i wtedy spróbuj jeszcze raz.