Bazy Talentów

Twórz i przechowuj bazy talentów w jednym miejscu. Umożliwiając łatwy dostęp do najlepszych kandydatów w ramach przyszłych rekrutacji.

Profil kandydata

Wszystkie dane są łatwo dostępne z profilu kandydata. Znajdź dane kontaktowe, CV, terminy rozmów kwalifikacyjnych, komentarze czy opinie w jednym miejscu.

Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata

Profil kandydata

Wszystkie dane są łatwo dostępne z profilu kandydata. Znajdź dane kontaktowe, CV, terminy rozmów kwalifikacyjnych, komentarze czy opinie w jednym miejscu.

Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata
Profil kandydata

Tagowanie kandydatów

Oznacz kandydatów, aby łatwo ich znaleźć w swojej bazie. Oznacz kandydatów według poziomu doświadczenia, lokalizacji lub umiejętności. Tagi można w pełni dostosowywać do swoich potrzeb.

Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów

Tagowanie kandydatów

Oznacz kandydatów, aby łatwo ich znaleźć w swojej bazie. Oznacz kandydatów według poziomu doświadczenia, lokalizacji lub umiejętności. Tagi można w pełni dostosowywać do swoich potrzeb.

Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów
Tagowanie kandydatów

Przeszukiwanie bazy metodą Boolean

Użyj logicznych ciągów wyszukiwania, aby uzyskać najbardziej trafne wyniki. Łącz słowa kluczowe z operatorami takimi jak AND, NOT i OR, aby przeszukiwać tysiące profili kandydatów w kilka sekund.

Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean

Przeszukiwanie bazy metodą Boolean

Użyj logicznych ciągów wyszukiwania, aby uzyskać najbardziej trafne wyniki. Łącz słowa kluczowe z operatorami takimi jak AND, NOT i OR, aby przeszukiwać tysiące profili kandydatów w kilka sekund.

Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean
Przeszukiwanie bazy metodą Boolean

Baza danych kandydatów

Przechowuj wszystkich kandydatów w bazie danych zgodnej z RODO dla bieżących i przyszłych procesów pracy.

Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów

Baza danych kandydatów

Przechowuj wszystkich kandydatów w bazie danych zgodnej z RODO dla bieżących i przyszłych procesów pracy.

Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Baza danych kandydatów
Border Image